ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 3,200,000.-
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :