สัญลักษณ์วิทยาลัย
สัญลักษณ์วิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต คือ เครื่องหมายที่แทนแผนกวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในวิทยาลัยแห่งนี้ ลักษณะของตราประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมหลายรูปบรรจุในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีน้ำเงินกรอบขาว แต่ละรูปมีความหมายต่าง ๆ กันดังต่อไปนี้

1. รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสีน้ำเงินกรอบขาว หมายถึง ช่างก่อสร้าง ช่างเคหภัณฑ์ ซึ่งมีที่มาจากโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย โรงเรียนต้นแบบช่างก่อสร้างผลิตช่างก่อสร้างมากมาย รับราชการ เป็น ครู-อาจารย์ อยู่ในวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ ไม่น้อย ช่างก่อสร้าง ถือว่าสีน้ำเงิน คือโลหิตของพระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการก่อสร้าง

2. รูปสามเหลี่ยมสีขาวและสีแดง มีลักษณะคล้ายฉากหกสิบองศาชนกันเป็นรูปหน้าจั่ว หมายถึง สถาปัตยกรรม นั่นคือ สัญลักษณ์ของช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ผู้ซึ่งใช้อุปกรณ์เขียนแบบมากกว่าช่างอื่น

3. รูปสามเหลี่ยมทึบสีขาวและสีเทาที่อยู่ด้านล่างของหน้าจั่วหมายถึงคณะวิชาพื้นฐานประกอบด้วย วิชาพื้นฐาน วิชาสามัญ วิชาสัมพันธ์ วิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่มีความสำคัญ เช่นเดียวกับวิชาชีพ ปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม สามารถดำรงชีพในสังคมได้

4. รูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากนำรูปสามเหลี่ยมสีขาว และสีเทามาต่อเข้าด้วยกัน จะเห็นเป็นโครงสร้างหลังคาหงายขึ้นนั่นคือ แผนกวิชาช่างโยธา

5. ถ้าหมุนตราสัญลักษณ์นี้ ให้ปลายฉากสามเหลี่ยมชี้ลงมาด้านล่าง ภาพที่ปรากฏแก่สายตา คือ ภาพลูกดิ่ง ซึ่งหมายถึง ช่างสำรวจ
สีประจำวิทยาลัย
สีประจำวิทยาลัยเทคนิคดุสิต คือ สีน้ำเงิน - สีเหลือง ซึ่งมีความหมายดังนี้

สีน้ำเงิน หมายถึง ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดสอนสาขาวิชาการก่อสร้างแต่เพียง อย่างเดียว ทุกวิชาที่เปิดสอนล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับงานก่อสร้างทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานโยธา งานสำรวจ งานเคหภัณฑ์ งานเทคนิคสถาปัตยกรรม

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า เป็นสิ่งที่สูง ดังเช่น ทอง

เมื่อนำสีน้ำเงินและสีเหลือง มารวมกัน เป็นสีของธงประจำวิทยาลัยก็หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของช่างก่อสร้าง นักศึกษาที่เข้ามาอยู่ใต้ร่มธงนี้ จะได้รับความรู้พื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ เคหภัณฑ์ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติสืบไป
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ ต้นสัก ซึ่งปลูกอยู่หน้าวิทยาลัยมานับสิบปี ไม้สักเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเหมาะสำหรับทำเครื่องเรือนเป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงามราคาแพงถือเป็นไม้ชั้นหนึ่งนักศึกษาวิทยาลัยแห่งนี้ ต้องทำตัวให้มีคุณค่าเช่นเดียวกับไม้สักที่เป็นไม้มีค่าในงานก่อสร้าง