แผนกวิชาก่อสร้างและโยธา

นายวิชัย คุ้มมณี ตำแหน่ง
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาก่อสร้างและโยธา

นายเอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล
ครู คศ.3

นายสหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร
ครู คศ.3

นางชลดา แสงคล้อย
ครู คศ.3

นายธีรวุฒิ ป้องกัน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์
ครูจ้างสอน

นางสาวพิมพ์พิชญ์ แพงพันธ์
ครูจ้างสอน