ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การสอนเสริม (ติว) V-NET ระดับ ปวช. 3 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครงานบุคลากร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฯลฯ
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต งบลงทุนปี 2566 จำนวน 7 รายการ
ร่วมประชุมโครงการการสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
พิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
ภาพกิจกรรม