แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุพจน์ วิทโยดม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0817109279
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
1613 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล