แผนกวิชาก่อสร้างและโยธา
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธีรวุฒิ ป้องกัน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ครุ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
29/304 หมู 6 ต.พันท้านนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล